Familienaam LEINENGA

Informatie over de stamboom van de familienaam

Leinenga

De drijfveer om de stamboom van onze familienaam uit te zoeken is ontstaan in Meppel.  Daar woonde een naamgenoot die wij na een korte kennismaking niet in de familierelatie konden plaatsen.

En aangezien alle Leinenga’s familie zijn, moest de genealogie worden uitgezocht.

Vanaf de generatie van mijn grootouders, Geert Leinenga en Anna Hartman, ben ik gaan zoeken in het gemeente archief van Hoogezand en later in de provinciale archieven van Groningen. De speurtocht verliep via geboorte-, trouw- en overlijdensaktes. Ook heb ik bezoeken gebracht aan diverse begraafplaatsen.

Uit de gevonden informatie bleek dat Geert Klaassens Leinga geboren op 24 november 1754 en overleden op 27 februari 1819 de oudste gegevens opleverde. Zijn ouders werden wel vermeld maar zonder verdere aanknopingspunten. Van beroep was Geert Klaassens Leinga watermulder te Kropswolde.

De eerste schipper was Geert Leinga , die trouwde met Trijntje Suroversche , een schippersdochter.

Om de generatie na die van mijn grootouders ook zo compleet mogelijk te krijgen heb ik veel informatie van familie gekregen.

De stamboom is in een overzichtelijk schema geplaatst, waarbij de kleur blauw de mannelijke lijn aangeeft en de kleur groen de vrouwelijke lijn. De aangetrouwde familieleden hebben de kleur magenta.

De bij mij bekende geboorte- en sterfdata staan vermeld in rood.

Naast deze getekende stamboom beschik ik nog over een “werkversie” met aanvullende gegevens zoals beroep, geboorte plaats, begraafplaats ed .

C. Leinenga

Winsum . (Groningen)